Ons website-adres is: http://www.huizentekoopinspanje.com.

Bij “Huizen te koop in Spanje” nemen we privacy en veiligheid uiteraard zéér serieus. Tegelijkertijd willen we je de best mogelijke ervaring bieden bij een bezoek aan onze website

Beleid ten aanzien van bescherming van privacy

Op enkele pagina’s van onze website vragen wij je om aan aantal persoonlijke gegevens. Het enige doel is jou een meer persoonlijk gerichte service te kunnen bieden. Wij beschouwen het als onze verplichting ten alle tijde jouw privacy en jouw wettelijke rechten te respecteren. Deze zijn opgenomen in de Spaanse wetgeving en in de toepassingsnormen van de Europese Unie.

Waarom winnen wij informatie in?

De door je verstrekte gegevens zullen op een vertrouwelijke manier worden opgenomen in een bestand dat onder de verantwoordelijkheid valt van MedVilla Spanje. De creatie van dit bestand beantwoordt aan een aantal doelstellingen. Zoals het geven van een persoonsgerichte service op de website. Maar ook  je op de hoogte houden van die aanbiedingen, laatste nieuwtjes en nieuwe services die je zouden kunnen interesseren, dit kan zowel telefonisch, per mail, nieuwsbrief of eventueel whatsapp. Daarnaast het verzenden van commerciële informatie aan de internetgebruikers die dat wensen. Voor ons intern het verkrijgen van statistieken waardoor wij een betere service kunnen bieden. Also ook het uitvoeren van technische taken als het onderhoud en beheer van de website zelf. In geen geval zal deze informatie onder andere dan tot de MedVilla Spanje behorende bedrijven of gelieerde partners worden verspreid of aan hen worden overgedragen of verkocht zonder vooraf rekening te houden met jouw uitdrukkelijke instemming. 

Toepassing van de wet

In overeenstemming met de Spaanse en communautaire regelgeving (in het bijzonder de Organische Wet 15/1999 van 13 december ten aanzien van de Bescherming van Persoonlijke Gegevens en overige overeenstemmende regelgeving die in Spanje van kracht is en in dit geval van toepassing is), heb je het recht van toegang tot deze informatie volgens de wettelijke bepalingen, om inzage te hebben in de verstrekte gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Daartoe kun je een schriftelijk verzoek indienen aan MedVilla Spanje, onder vermelding van jouw naam en voornaam en jouw identiteitskaart-/paspoortnummer. Ook kun je ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@medvillaspanje.com.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

“Huizen te koop in Spanje” alsook “MedVilla Spanje” voldoen aan de door de wet vereiste veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de bescherming van Persoonlijke Gegevens. En heeft geen middel ongebruikt gelaten en alle mogelijke technische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte Persoonlijke Gegevens te voorkomen. Niettegenstaande dient de Gebruiker zich ervan bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet onfeilbaar zijn.
MedVilla Spanje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch omtrent je zoektocht en aankoop van een huis in Spanje.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@medvillaspanje.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MedVilla Spanje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang de zoektocht duurt, zullen de relevante gegevens bewaard blijven. Zodra een zoektocht is beëindigd door koop of anders, zullen de gegevens na 2 jaar worden verwijderd. Uiteraard kun je op elk moment vragen de gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

MedVilla Spanje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MedVilla Spanje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van “cookies” of vergelijkbare technieken die we gebruiken

MedVilla Spanje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
MedVilla Spanje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven voor o.a. Google Analytics en Facebook met als doel het websitebezoek te meten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MedVilla Spanje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@medvillaspanje.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek. MedVilla Spanje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MedVilla Spanje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@medvillaspanje.com.

Contactgegevens

MedVilla Spanje
Calle Aitana 21
03680 Aspe (Alicante)
Spanje
Telefoon: +34 966 394 166
Mail: info@medvillaspanje.com

MedVilla Spanje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Rudi Slabbinck is de Functionaris Gegevensbescherming van MedVilla Spanje & Huizen te koop in Spanje. Hij is te bereiken via rudi@medvillaspanje.com. Alle info mbt bezoekers gegevens worden bijgehouden in de beveiligde omgeving van ons CRM pakket, nl TeamLeader.